- -

Nieuws

verandering vergoeding psychotherapie bij Psychotherapie praktijk Zwolle

- In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de praktijk vanaf 1 januari 2020 alleen nog een contract met zorgverzekeraars Achmea, Zorg en Zekerheid, ONVZ en ENO en de hieronder vallende verzekeringen en labels. Cliënten van andere zorgverzekeraars wordt geadviseerd zich goed te informeren over de wijze van vergoeding van de gesprekken. Zie: Vergoedingen en tarieven

 

Nieuwe Houd me vast cursus in zwolle: SEPTEMBER - DECEMBER 2019

In september 2019 start voor de vijfde keer een “Houd me vast” cursus voor paren die hun relatie willen verbeteren. De eerste cursussen zijn door de deelnemers als zeer waardevol beoordeeld. De cursus heeft als doel meer verbondenheid, meer verdieping en meer intimiteit. Een relatie gaat niet vanzelf en de meesten van ons hebben niet geleerd om te gaan met periode(n) van verwijdering en/of strijd. Deze training geeft wetenschappelijk onderbouwde handreikingen hoe hiermee om te gaan. Lees verder...

Psychotherapiepraktijk voor individuele-, relationele- en gezinsveranderingen


Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten