- -

Nieuws

CORONA VIRUS

Voor bezoekers van Psychotherapie Praktijk Zwolle:

Psychotherapie Praktijk Zwolle en de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen) nemen de aanwijzingen van het RIVM over wat betreft psychotherapie en andere activiteiten van de praktijk.

Voor het afzeggen van afspraken, voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels in de praktijk adviseren we u de actuele aanwijzingen van het RIVM op te volgen. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

Indien u uw afspraak binnen 24 uur van tevoren annuleert dan worden daar in deze omstandigheden geen kosten voor berekend.

Vergoeding psychotherapie in 2021

- Vanaf 1 januari 2021 heeft Psychotherapie Praktijk Zwolle alleen nog een contract met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en met  ONVZ en de hieronder vallende verzekeringen en labels. Cliënten van andere zorgverzekeraars wordt geadviseerd zich goed te informeren over de wijze van vergoeding van de gesprekken. Zie: Vergoedingen en tarieven

 

WIJZIGINGEN DECLARATIES PSYCHOTHERAPIE VANAF 1-1-2022

Vanaf 1-1-2022 vergoeden zorgverzekeringen declaraties van cliënten in de SGGZ niet meer volgens de bekende regels van de DBC's. Dan treedt een nieuwe manier van vergoeding in werking, het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Meer informatie hierover kunt u dit najaar van uw zorgverzekeraar verwachten.

 

 

Psychotherapiepraktijk voor individuele-, relationele- en gezinsveranderingen