- -

Werkwijze

Wachtlijst
(bijgewerkt: 20-06- 2021)

De wachttijd wisselt.  Via mijn site (homepagina) geef ik u een prognose, wanneer u ongeveer aan de beurt bent voor de intake. Na de intake vindt de behandeling aansluitend plaats. Soms loopt de wachttijd zó op dat ik een wachtlijststop hanteer. Dit betekent dat u ook niet op de wachtlijst geplaatst kunt worden. Voor alternatieven kunt u dan de sites bekijken van de LVVP , de NVP, de NVRG of van uw zorgverzekeraar, waarop andere psychotherapeuten uit onze regio vermeld staan.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij, óf uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmelding

Bij voorkeur per mail, waarna ik u zo spoedig mogelijk terug bel om een eerste indruk van uw problemen te krijgen. Aan de hand hiervan kan ik beoordelen of u bij mij aan het juiste adres bent en geef ik u informatie over eventuele wachttijd. U kunt zich ook telefonisch aanmelden of een voicemailbericht inspreken.

Ik stel het op prijs wanneer u vóór het eerste contact de informatie op deze site leest onder "Vergoedingen en Tarieven".

Meenemen voor het eerste gesprek
- verwijsbrief S-GGZ van de huisarts 
- kopie van uw zorgpas
- nummer en aard van identiteitsbewijs 
- administratieve gegevens (zie downloads)

Onderzoek naar effectiviteit
Aan de hand van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van de behandeling worden afgenomen, meet ik de effectiviteit van de behandeling (Routine Outcome Monitoring (ROM)). Het betreft het klachtenverloop, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in een grootscheeps nationaal wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Kwaliteit en transparantie van de behandeling staan hoog op de agenda van cliëntenplatforms, overheid, zorgverzekeraars en de LVVP. Ik vind het belangrijk daar aan mee te werken.

Onderzoeksfase 
Twee of drie gesprekken, soms aangevuld met psychologisch en/of een gezinsdiagnostisch onderzoek. In geval u zich voor een individuele behandeling aanmeldt, kunt u in deze fase altijd uw partner of andere voor u belangrijke personen meenemen - ter ondersteuning of om zijn of haar visie op de problemen en de behandeling te geven. In geval van partnerrelatie- of gezinsproblemen wordt u samen uitgenodigd. 
In de eerste gesprekken probeer ik een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw probleem, van u zelf, uw situatie en uw verleden. Meestal beïnvloeden individuele klachten en relaties elkaar (gezin, familie, vrienden, werk); ik vind het belangrijk deze met u in kaart te brengen, zodat we weten welke relaties u als steunend en veilig ervaart, in welke relaties u zich in uw kracht voelt, en in welke relaties dit onvoldoende het geval is. We kijken dan samen waar verandermogelijkheden liggen.

Adviesgesprek
Hierin deel ik mijn bevindingen met u en streef ik naar een gezamenlijke visie op de problemen en de behandeling, voor zover die er nog niet was. 
We overleggen over hoe we het probleem zullen benoemen, op welke manier we aan verbetering kunnen werken en welke doelen ons daarbij voor ogen staan. Op basis van dat overleg kiezen we voor een bepaalde vorm van psychotherapie. Diagnose, hulpvraag, behandeldoelen en therapievorm verwoord ik in na dit overleg  in een behandelplan, waarvan u een exemplaar krijgt. Dit plan dient als uitgangspunt bij latere evaluaties.
Het is gebruikelijk dat ik, na uw instemming, een brief naar uw huisarts stuur, zodat zij/hij op de hoogte is van de behandeling.

Psychotherapie
De duur is gemiddeld ruim een jaar. Gesprekken vinden meestal éénmaal per week of éénmaal per twee weken plaats. Regelmatig maak ik met u balans op van de voortgang van de behandeling om deze, daar waar gewenst, bij te stellen zodat de kwaliteit van de behandeling zo goed mogelijk gewaarborgd blijft. Beëindiging van de behandeling vindt doorgaans plaats in onderling overleg.

Waarneming
In dringende gevallen die meer ondersteuning vereisen dan mijn praktijk kan bieden, kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost.
Tijdens mijn vakantie zorg ik voor waarneming. In de afwezigheidsmeldingen worden de contactgegevens van mijn waarnemer vermeld.

 

Psychotherapiepraktijk voor individuele-, relationele- en gezinsveranderingen