- -

Vergoeding

Psychotherapie is een gespecialiseerde ggz-behandeling en wordt bijna altijd vergoed door uw zorgverzekering (vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet). De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandel Combinaties(DBC’s) waarmee ik de gegevens registreer. Een DBC bevat informatie over de problemen en klachten waarvoor u behandeling krijgt en de tijd welke de behandeling beslaat (contacten en administratieve tijd). Met de meeste ziektekostenverzekeraars heb ik een overeenkomst gesloten, waardoor vergoeding van de behandeling gegarandeerd is. Wanneer de behandeling beëindigd is, stuur ik de rekening naar uw zorgverzekeraar. Zie verder: LVVP-vergoedingsregeling. Psychotherapie voor relatieproblemen wordt alleen vergoed als er ook sprake is van een individuele diagnose. Dan betreft het verzekerde zorg. Relatieproblemen zonder individuele diagnose vallen sinds 2012 onder de onverzekerde zorg. De rekening dient dan door u zelf betaald te worden. Tarieven kunt u bij mij opvragen.

Eigen risico
Voor iedereen geldt  een verplicht eigen risico van € 385 (voor geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg). Afhankelijk van uw eigen keuze kan dit bedrag hoger zijn (zie hiervoor uw eigen polis). Dit betekent dat elke Nederlander eerst het eigen risico dient op te maken voor zorg (waaronder psychotherapie), die in het basispakket zit alvorens voor vergoeding in aanmerking te komen.

Wijzigingen per 1-1-2019

- Ik heb in 2019 GEEN contract met CaresQ (waaronder de volgende labels: Promovendum, National Academic en Besured). D.w.z. dat wanneer u bij CaresQ verzekerd bent, ik u de factuur mee geef en u die zelf bij CaresQ (of betreffende label) moet indienen. CaresQ zal dan in geval van een naturaverzekering een deel van de behandeling betalen. Resterend bedrag dient u dan zelf te betalen (naast eigen risico). Indien u een restitutieverzekering hebt, krijgt u waarschijnlijk 100% vergoed (zie polis).
- VGZ (en haar labels IZZ, IZA, N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, N.V. VGZ Cares) vergoedt in 2019 één behandeling in de GGZ. Bij vragen hierover, consulteer uw behandelaar en zorgverzekeraar. VGZ vergoedt behandelingen van eetstoornissen niet.
 
Afspraak annuleren
Als u een afspraak niet nakomt, wordt deze niet vergoed. Als u niet minstens 24 uur vóór de afspraak afzegt, ben ik gerechtigd de sessie bij u te declareren. Ik breng in dat geval € 75 bij u in rekening.

 

Psychotherapiepraktijk voor individuele-, relationele- en gezinsveranderingen