- -

 

Vergoeding door zorgverzekeraars

Psychotherapie is een gespecialiseerde ggz-behandeling en wordt door uw ziektekostenverzekeraar vergoed uit het basispakket wanneer het verzekerde zorg betreft. Psychotherapeuten registreren hun verrichtingen (zowel de tijd besteed in het directe contact met cliënt(en) als die in indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg met verwijzers indien toestemming etc.) in een zogeheten Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Deze heeft geen limiet en wordt doorgaans na een jaar afgerekend.

Het is afhankelijk van de soort verzekering én of de behandeling verzekerde zorg betreft of u in aanmerking komt voor vergoeding van de psychotherapie in mijn praktijk (én voor hoeveel vergoeding u in aanmerking komt). Informeert u daarom altijd van tevoren goed bij uw zorgverzekeraar wat in geval van uw verzekering de geldende regels zijn. Het is in ieder geval belangrijk voor u om te weten is óf ik een contract met uw zorgverzekeraar heb. In alle gevallen wordt uw eigen risico (€ 385,00) aangesproken.

 Let wel: U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota's.

Vanaf 2021 werk ik grotendeels contractvrij.

- Vanaf 1-1-2021 heb ik alleen nog een contract met Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland, Pro Life en Achmea) en met ONVZ (ONVZ, PNO-zorg en VvAA). Ik declareer dus alleen nog rechtstreeks bij deze zorgverzekeringen.

Bent u elders verzekerd, dan krijgt u de factuur, meestal na een jaar, zelf toegestuurd en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling en declaratie bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis zijn er dan verschillende opties:

1. U hebt een zuivere restitutiepolis: dan worden de kosten van de psychotherapie gestart in 2020 en 2021 (behoudens eigen risico) volledig vergoed. Informatie over (zuivere) restitutiepolissen vindt u onder meer op: contractvrijepsycholoog.nl.

2.U hebt een naturapolis: dan wordt in 2020 de behandeling in Psychotherapie Praktijk Zwolle meestal vergoed voor 60 à 70%, maar soms ook voor 80 of 90%. Dit is afhankelijk van uw polis. Voor een behandeling die vervolgd wordt in 2020 is verstandig te overwegen om in december 2019 over te stappen op een "zuivere" (d.w.z. "volledig vergoedende") restitutiepolis. Daarnaast heeft een zuivere restitutiepolis het voordeel van vrije keus van behandelaar. 

Globaal zijn er vier maximumtarief-groepen in een Diagnose Behandel Combinatie (DBC)– door de Nederlandse zorgautoriteit vastgesteld – gangbaar in de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk: rond de 1350,- euro (tot 800 minuten ), rond de 2700,- euro (800 tot 1800 minuten), 4950,- (1800 tot 3000 minuten) en 8500,- (meer dan 3000 minuten). De bedragen verschillen enigszins per diagnose. Pas na een jaar of bij afronding wordt duidelijk hoeveel behandelminuten aan directe en indirecte tijd is besteed en in welke tariefgroep de DBC dan valt. Ik volg hierbij de maximumtarieven die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Voor een overzicht van de precieze tarieven van de NZA voor psychotherapie per diagnose-groep in de Specialistische GGZ, klik hier.

Voor vergoeding van de behandeling zijn een juiste verwijsbrief van de huisarts en een relevante DSM-diagnose vereist. (Intake en onderzoek in kader van diagnostiek worden vergoed).

Meer informatie over vergoedingen is te vinden via de LVVP: https://www.lvvp.info/voor-clienten en https://www.lvvp.info/voor-clienten/wordt-mijn-behandeling-vergoed/

Sinds januari 2013 zijn psychotherapie voor relatieproblemen (zowel partnerrelatie-als gezinstherapie), werkgerelateerde problemen en voor aanpassingsstoornissen onverzekerde zorg. Alleen indien psychotherapie voor deze problemen in het kader van een inidividuele DSM-diagnose (zoals b.v. angst, depressie, persoonlijkheidsproblematiek) wordt geïndiceerd, komt deze voor vergoeding in aanmerking.

Tarieven onverzekerde zorg en zelfbetalers

Voor cliënten bij wie geen relevante DSM-diagnose gesteld kan worden en bij zelfbetalers gelden de volgende tarieven (inclusief administratie):

-Partnerrelatie-gesprek (75 min./ 90 min.):  € 150,00/ € 180,00

-Gezinstherapie (90 min.): € 180,00

-Individuele Therapie  (45 min.): € 95,00

 

Tarieven supervisie en leertherapie:

-Supervisie Systeemtherapie (erkend door NVRG en NVP, 45 min.): € 100,00

-Supervisie Systeemtherapie (erkend door NVRG en NVP, 60 min.): € 130,00

-Supervisie EFT (erkend door ICEEFT, 60 min.): € 130,00

-Leertherapie (erkend door NVRG en NVP, 60 min.): € 130,00

-Leertherapie (erkend door NVRG en NVP, 45 min.): € 100,00

 
Afspraak annuleren

Een ontijdige afzegging (korter dan 24 uur voor de afspraak) wordt betaald door de cliënt. De praktijk brengt u dan een deel van de sessiekosten in rekening (nl. 60,- euro voor een individuele sessie en 90,- voor een partnerrelatiesessie).
 

Psychotherapiepraktijk voor individuele-, relationele- en gezinsveranderingen