- -

klachten

Als u niet tevreden bent over uw therapeut kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met hem of haar bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP, die onder meer bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Dit betekent dat u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Psychotherapiepraktijk voor individuele-, relationele- en gezinsveranderingen