- -

Therapeut

Mijn naam is Rommy de Goeij-Couperus.
Ik beheers diverse reguliere behandelmethoden uit zowel de systeemtherapie (met specialisatie EFT) als uit de individuele psychotherapie en integreer deze in een behandeling op maat vóór en met u. In mijn werk richt ik mij op processen in én tussen mensen.

Processen in mensen betreffen gevoelens, (hechtings-)behoeften, wensen, gedachten/ overtuigingen, contact met het lichaam en zingeving. Processen tussen mensen gaan over relatiepatronen en onderliggende emoties. Deze individuele en relationele processen  beïnvloeden elkaar. In mijn behandeling staan deze processen en hun wisselwerking centraal. Ik heb vele jaren in instellingen voor geestelijke gezondheiszorg (GGZ) gewerkt en in centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en daar diverse functies bekleed. Sinds september 2009 voer ik deze eigen praktijk, aanvankelijk in deeltijd, sinds 1 september 2011 bijna full-time. Omdat ik een solopraktijk heb, werk ik (indien nodig en gewenst) op gebied van consultatie en verwijzing nauw samen met verwante instellingen en vrijgevestigde collega’s van andere disciplines. “Samen weten we meer dan één!” Ik behandel geen crisisgevoelige problematiek.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen)
NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)
Stichting EFT (Emotionally Focused Therapy) en ICEEFT

Registraties
Ik sta als klinisch psycholoog, als psychotherapeut en als gz psycholoog geregistreerd in het BIG-register, het door de overheid beheerde overzicht van beroepen in de gezondheidszorg.

BIG Klinisch Psycholoog: 69044596625
BIG Psychotherapeut: 89044596616
BIG GZ Psycholoog: 69044596625
AGB Praktijkcode: 94057270
AGB Zorgverlener: 94008512
KvK: 08204474         

Psychotherapiepraktijk voor individuele-, relationele- en gezinsveranderingen